Hotline
0988 999 669
Viet Nam England
  • HỆ THỐNG GIÁO DỤC SINGAPORE
    Singapore là một đảo quốc có diện tích và dân số khá nhỏ nhưng Singapre có hệ thống giáo dục thừa hưởng và phát triển từ hệ thống giáo dục lâu đời của Anh quốc. Singapore đặt nền giáo dục là yếu tố chủ chốt trong sự lớn mạnh và phát triển xã hội. Hệ thống giáo dục Singapore  ở các trường công lập vốn có danh tiếng về chất lượng giảng dạy và học tập.