Hotline
0988 999 669
Viet Nam England
  • Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài cho du học sinh
    Mức học phí được chuyển, mang ra nước ngoài căn cứ vào mức chi phí theo giấy thông báo chi phí của cơ sở đào tạo nước ngoài. Nếu không có, công dân Việt Nam được chuyển, mang thêm cho mỗi năm học tối đa không quá 5.000 USD/người"
  • ư

    ư